AmFinance.plFirma Wiarygodna

Wniosek o pożyczkę | wniosek nr WEBDK2112020--
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-064), adres siedziby: ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów, nr KRS: 0000612985 nr NIP: 5170374802, informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Administratorem Danych Osobowych jest DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów, nr KRS: 0000612985.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie w procesie obsługi klienta (w tym w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu) w celach związanych z zawarciem umowy pożyczki, jak również wykonywania usług z tym związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.922 j.t. z późn. zm.) Administratorem Danych Osobowych jest DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów, nr KRS: 0000612985.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail) dla celów marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.922 j.t. z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów, nr KRS: 0000612985.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od  DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t. z późn. zm.), wysłanych w imieniu DIAMOND CASH Sp. z o.o. lub na zlecenie innych osób. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997  (Dz.U.2016.922 j.t. z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów, nr KRS: 0000612985.
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony DIAMOND CASH Sp. z o.o. w celu przekazania informacji handlowych o usługach świadczonych przez DIAMOND CASH Sp. z o.o., z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907).
Oświadczam, że akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do żądania od DIAMOND CASH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do GIODO, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także prawie do przeniesienia danych. Wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez mnie dobrowolnie.
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o tym, iż wyrażenie zgody w pkt. 2 i oświadczenie w pkt. 6, jest warunkiem koniecznym świadczenia Usługi. Potwierdzam również, że zostałem poinformowany, iż w każdym czasie mogę zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.