Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informujemy, iż nasz serwis https://amfinance.pl/ (dalej : Serwis) wykorzystuje pliki cookies. Są one używane wyłączenie w celu świadczenia Państwu Usług na najwyższym poziomie oraz optymalizacji treści dostępnych w Serwisie. Pliki cookies, Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że mogą być one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Korzystając z Serwisu równocześnie wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami urządzenia mobilnego oraz akceptują Politykę Prywatności. 

SŁOWNIK POJĘĆ: 

Administrator – BPA Polska Dawid Karamon z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: Al. Tadeusza Rejtana 49/6, 35-256 Rzeszów, NIP: 517-027-64-71, REGON: 180666481.

Dane osobowe – informacje przekazane BPA Polska Dawid Karamon za pomocą formularza wyceny, to jest: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (mail) oraz inne dane, w tym dane personalne, teleadresowe, wprowadzone w treści przez Użytkownika, które pozwalają na jego identyfikację.

Przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu.

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem: https://amfinance.pl/ jest BPA Polska Dawid Karamon z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: Al. Tadeusza Rejtana 49/6, 35-256 Rzeszów, NIP: 517-027-64-71, REGON: 180666481. (dalej jako „AmFinance”).

 2. AmFinance chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób korzystających z jej Serwisu, opracowała przedmiotowy zbiór zasad odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat Użytkowników.

 3. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez AmFinance, gromadzonych przy wykorzystaniu Serwisu.

 4. AmFinance może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.

 5. Serwis AmFinance realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 6. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje we wniosku on-line oraz w formularzu kontaktowym;

 7. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych – pliki cookies (tzw. "ciasteczka");

 8. poprzez gromadzenie logów serwera, przez operatora hostingowego. Informacji o operatorze można zasięgnąć poprzez kontakt z AmFinance.

 9. Dane gromadzone przez AmFinance, mogą być przechowywane przez cały okres prowadzenia przez nią działalności, w celu realizacji umów, jak też dla celu optymalizacji Serwisu AmFinance.

 10. AmFinance nie będzie ujawniać gromadzonych danych, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności i przepisach prawa. W tym również dane te nie będą ujawniane podmiotom trzecim w celach marketingowych i reklamowych.

 11. AmFinance podejmuje wszelkie możliwe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych danych. Jednocześnie AmFinance informuje, że żaden, nawet najnowszy system zabezpieczeń nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa. nie zapewnia też zawsze pełnego bezpieczeństwa informacji, które zostaną przesłane do w szczególności, za pomocą formularza on-line oraz formularza kontaktowego, czy wiadomości e-mail.

INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH 

 1. AmFinance może gromadzić dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.

 2. Zasadniczym celem AmFinance w gromadzeniu informacji nieumożliwiających identyfikację Użytkowników, jest chęć lepszego zrozumienia oczekiwań Użytkowników korzystających z Serwisu AmFinance, optymalizacji jej funkcji i zawartości.

 3. Dane osobowe mogą być gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez AmFinance, w szczególności w celu udzielaniu pożyczek, albo innej usługi oraz w kontaktach z Użytkownikiem.

 4. Dane Osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych, w tym ofert, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda powyższa może być w każdym czasie odwołana przez Użytkownika.

 5. AmFinance może gromadzić również dane potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, jak adres IP zalogowanych użytkowników, do których stosuje się postanowienia chroniące dane identyfikujące użytkownika.

 6. Użytkownik przekazuje dane, albo poprzez informacje gromadzone w plikach cookie’s, albo też za sprawą dobrowolnego ich udostępnienia, np. poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem przesłania wiadomości elektronicznej.

 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie informacje, jak moment wysłania zapytania i odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, dane dotyczące przeglądarki, Użytkownika oraz identyfikator jego IP. Jednak dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis, a jedynie służą do celów administrowania nim.

 8. Za pomocą instrumentu w postaci „Google Analytics”, AmFinance może gromadzić anonimowe dane na temat Użytkownika, np. czas wizyt na stronie, przeglądane zawartości, odnośniki do stron, typ przeglądarki użytkownika – co pozwoli określić oczekiwania Użytkowników oraz dostosować zawartość, jak też funkcjonalność strony, do tych oczekiwań.

 9. AmFinance. może gromadzić inne dane, które będą niezbędne w sytuacji zainteresowania Użytkownika jej usługami.

 10. Przekazane za pośrednictwem formularza dane, są przede wszystkim wykorzystywane w celu obsługi zgłoszenia stąd wynikającego oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

 11. Użytkownik posiada prawo wglądu, korygowania, uzupełniania udostępnionych danych, jak też możliwość ich usunięcia.

 12. Użytkownik, w każdym czasie, może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, informując o tym fakcie AmFinance.

UDOSTEPNIENIE DANYCH 

 1. AmFinance na podstawie zgromadzonych danych, może opracować statystyki odnoszące się do działań Użytkowników w związku z ich aktywnością w  Serwisie.

 2. AmFinance może przekazać informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika, pracownikom i osobom w niej zatrudnionym na podstawie stosunków cywilnoprawnych lub innych stosunków prawnych oraz podmiotom, które współpracują AmFinance w zakresie potrzebnym do udzielenia pożyczki, przy czym podejmie odpowiednie działania celem zachowania przez te osoby i podmioty, poufności przekazanych danych.

 3. Ujawnienie danych identyfikujących Użytkownika, może nastąpić także: w związku z wezwaniem sądu albo innego organu państwowego bądź instytucji, jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie przewidziany prawem. Poza przypadkami przewidzianymi w Polityce prywatności i przepisach obowiązującego prawa, AmFinance nie udostępni, ani nie przekaże w żaden inny sposób, bez wyraźnej zgody Użytkownika, jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby jego identyfikację.

PLIKI COOKIES 

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, jakie zostają przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji korzystania serwisu. Cookies zasadniczo posiadają nazwę źródła, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one umieszczane na urządzeniu końcowym przez AmFinance i to ona posiada do nich dostęp.

 2. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, w rozumieniu opisanym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

 3. Cookies własne, oznacza umieszczane przez AmFinance na urządzeniu końcowym Użytkownika, dane jakie pozostają w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Z kolei cookies zewnętrzne, stanowią dane, jakie mogą zostać zamieszczane przez partnerów AmFinance za pośrednictwem Serwisu.

 4. Wykorzystanie cookies ma na względzie:

 5. opracowanie statystyk, które pomogą AmFinance zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości,

 6. udoskonalenie, oferowanych usług, a także tworzenie nowych asortymentów,

 7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,

 8. zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu dla odwiedzających ją Użytkowników,

 9. gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,

 10. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez AmFinance,

 11. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pośrednictwem portali społecznościowych,

 12. umożliwienia zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie.

 13. Użytkownik, który nie zgadza się na umieszczanie na jego urządzeniu plików cookies, powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarek, z których korzysta, w taki sposób, by odrzucały pliki cookies, przed użyciem Serwisu AmFinancePrzy czym informujemy, że w następstwie tego niektóre z funkcji Serwisu, mogą nie działać prawidłowo po tej operacji.

 14. AmFinance może używać dwóch rodzajów plików cookies:

 15. "sesyjne" - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, albo też opuszczenia przez niego Serwisu, czy też wyłączenia oprogramowania. Pliki te są usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies sesyjne, nie pobierają żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

 16. "stałe" - to pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika, przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do usunięcia ich przez Użytkownika. Zamknięcie sesji przeglądarki, wyłączenie oprogramowania, wylogowanie – nie skutkują automatycznym usunięciem tych cookies z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 17. AmFinance zaznacza, że oprogramowanie zainstalowane do przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji mobilnych, zasadniczo już domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak ma on możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Polityka Prywatności dotyczy jedynie AmFinance która nie ponosi odpowiedzialności za Polityki prywatności innych podmiotów, do których odsłania mogą pojawiają się na stronie.

 2. AmFinance zapewnia, że podejmie starania, by żądania zmiany, uzupełnienia czy też usunięcia danych Użytkownika, były realizowane na bieżąco.

 3. Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać AmFinancepoprzez nawiązania kontaktu przy wykorzystaniu zawartych tam adresów, numerów telefonu wskazanych w Serwisie itp.

Zainteresowany?
Wypełnij formularz

Uwaga! Klikając „Wyślij zapytanie” wyrażam zgodę na skontaktowanie się ze mną przez RexInvest Group sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty pożyczkowej.


zadzwoń do nas
608 344 868

Masz pytanie? Zadzwoń do nas!
608 344 868

Kalkulator - oblicz swoją ratę!

Określ szacunkową wartość nieruchomości
O jaką kwotę pożyczki wnioskujesz?
Okres spłaty pożyczki

Twoja rata będzie wynosić: 399 zł

Niniejsza symulacja ma charakter wyłącznie poglądowy. Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od ostatecznych wyliczeń